І. Розробка статутів підприємств (установчих документів, протоколів, тощо), змін та доповнень до них.

ІІ. Реєстрація, ліквідація підприємства під ключ.

ІІІ.Супровід  діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців включає:

– надання усних та письмових консультацій, роз ‘яснень;

– надання рекомендацій з питань господарської діяльності підриємства;

– надання консультацій, роз‘яснень за допомогою електронної пошти;

– участь у переговорах за участю Клієнта, пов ‘язаних з його діяльністю;

– надання консультацій зі складання договорів та правовий аналіз раніше укладених договорів;

– надання правової оцінки та складання висновку щодо ведення правової роботи на підприємтсві з зазначенням способів врегулювання спірних питань;

– надання консультацій та роз’яснень з питань трудових взаємовідносин в колективі Клієнта;

– виготовлення та одержання відповідних дозвільних документів;

– складання претензій та надання відповідей на претензії з метою досудового врегулювання спорів;

– представництво та захист  інтересів Клієнта  в судових інстанціях усіх рівнів, в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями з питань захисту законних прав та охоронюваних законом інтересів.

 Додаткові послуги:

– інформування Клієнта про зміни в поточному законодавстві України, якщо ці зміни пов‘язані з господарською діяльністю;

– інформування Клієнта про проекти законодавчих та підзаконих нормативних актів, що стосуються господарської діяльності Клієнта;

– підготовка аналітичних висновків з питань зміни чинного законодавства України.